Hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende verandering in iemands bestaan. De confrontatie met het gemis, het zetten van de eerste stappen in een veranderd leven en de afwikkeling van de nalatenschap en de daarbij komende administratie kunnen voor veel vragen zorgen.

Daarnaast is het huidige aanbod van diensten en producten waar nabestaanden in de regio Haarlem een beroep op kunnen doen vaak onduidelijk of bereikt de mensen niet voldoende.
Bij stichting nabestaandenzorg werken nazorgconsulenten en vrijwilligers die u bij kunnen staan bij alle vragen waar u na een overlijden mee te maken kan krijgen.

Nazorgconsulenten
Voor specifieke vragen over rouw, verlies of complexe vragen over de nalatenschap kunt u een beroep doen op onze Nazorgconsulenten. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.

Vrijwilligersinzet
De vrijwilligers werken bij ons vanuit hun persoonlijke betrokkenheid. Zij weten veelal uit eigen ervaring wat een verlies betekent. Ze hebben verschillende achtergronden en worden
gericht opgeleid. Met deze diversiteit aan levenservaring en kennis bieden zij een luisterend oor kunnen helpen bij de uiteenlopende vragen.

Werkwijze en kosten
Mocht u na het kennismakingsgesprek gebruik willen maken van een van onze diensten dan worden daar afspraken over gemaakt en wanneer er kosten aan verbonden zijn worden deze vooraf met u besproken.

Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op een van onze diensten kunt u bellen met
023 - 84 48 201 of mailen naar info@stichting-nabestaandenzorg.nl.