U zoekt hulp

Na een overlijden komt er veel op iemand af. Niet alleen het gemis van de ander en het aangaan van het nieuwe leven heeft tijd nodig en neemt veel energie, maar ook de afwikkeling van de nalatenschap kan voor veel vragen zorgen. Waar kan je naartoe als het verdriet ondragelijk voelt, hoe bouw je een leven op zonder de ander en waar kan je terecht als de administratieve of financiele zaken boven het hoofd groeien?

Bij stichting nabestaandenzorg werken nazorgconsulenten en vrijwilligers die u bij kunnen staan bij alle vragen waar u na een overlijden mee te maken kan krijgen.

Nazorgconsulenten
Voor specifieke vragen over rouw, verlies of nalatenschap kunt u een beroep doen op onze Nazorgconsulenten. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan. Wanneer hier kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd vooraf besproken. De consulenten zijn telefonisch te bereiken op 023 - 84 48 201 of via mail op info@stichting-nabestaandenzorg.nl.

Vrijwilligersinzet
De vrijwilligers werken bij ons vanuit hun persoonlijke betrokkenheid. Zij weten veelal uit eigen ervaring wat een verlies betekent. Ze hebben verschillende achtergronden en worden
gericht opgeleid. Met deze diversiteit aan levenservaring en kennis kunnen zij u helpen bij de uiteenlopende vragen.

Hierbij kunt u denken aan een vrijwilliger
• die kennis heeft van het rouwproces en daar met u over kan praten
• bij wie u uw verhaal kan vertellen en wat er gebeurd is
• die u kan helpen met het vinden van oplossingen voor weggevallen taken
• die u helpt met het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen (ook social media)

• die u helpt de administratie overzichtelijk te maken 
• die u helpt bij het leren omgaan met computer of tablet
• die u kan helpen met het versterken van uw sociaal netwerk


Werkwijze en kosten
Mocht u na het kennismakingsgesprek, dat kosteloos is, verder een beroep willen doen op de diensten van de vrijwilliger dan wordt er een vergoeding van € 10,- per gesprek gevraagd.

Heeft u vragen of wilt u een beroep doen de vrijwilligersinzet dan kunt u bellen met

023 - 84 48 201 of mailen naar info@stichting-nabestaandenzorg.nl.